Cementdekvloeren

Er zijn drie elementen die men nodig heeft om cementdekvloeren te vervaardigen. Men heeft vloerenzand, water en cement nodig. Cement wordt gefabriceerd uit kalksteen en de belangrijkste kenmerk van cement is dat het hydraulisch is. Hydraulisch is dat het cement reageert met water en dat het hard wordt. De bestanddelen zijn dan niet meer oplosbaar, dus met andere woorden cementdekvloeren worden niet meer zacht als ze in contact komen met water of andere vocht. De vloer zal zijn sterkte en stijfheid niet kwijtraken als er bijvoorbeeld in contact komen met water.

Cementdekvloer of zandcement vloer genoemd

Een andere benaming voor een cementvloer is ook wel zandcement vloer. Cementdekvloeren zijn de basis voor een boven vloer aan te leggen met bijvoorbeeld tegels, siergrind of PVC. De eerste constructievloer is niet vlak genoeg en daarom is het essentieel om cementdekvloeren te laten leggen voor een mooie vloerafwerking waarbij de cementdekvloer geen dragende functie heeft.

Waarom worden cementdekvloeren gelegd?

Cementdekvloeren kunnen worden toegepast om de juiste hoogte te realiseren. Het is zo dat de draagvloer dikwijls duurder is dan de cementdekvloer en om financiële redenen wordt eerst een cementdekvloer gelegd tot de juiste hoogte is bereikt om dan over te gaan tot de betegeling. Als men werkt met een cementdekvloer heeft men een goede, stevige ondergrond om dan later af te werken. Het laatste waarom een cementdekvloer gelegd wordt is om de onderkant gelijk te maken. Dit is een goede methode als de ondergrond niet egaal is.

Behandelingen cementdekvloeren

Men kan door een bepaalde handelingen toe te voegen een cementdekvloer nog steviger en vaster maken. Door bijvoorbeeld wapeningsvezel in de mortel toe te voegen, gaat men ervoor zorgen dat de krimpscheuren in de laatste fase teruggetrokken worden. Op deze manier blijven de cementdekvloeren vaster en steviger. De toevoeging van wapeningsvezel wordt sterk aanbevolen als je vloerverwarming hebt liggen. Door de warmte bestaat de kans dat er na een tijd scheurtjes terecht gaan komen in de vloer en door het toevoegen van de wapeningsvezel is er geen kans toe.

Na het aanleggen van de cementdekvloeren

Als de cementdekvloer gelegd is, moet je er wel rekening mee houden tot je er een paar dagen niet mag op lopen. Zet die plaats dan ook af door bijvoorbeeld een lint te spannen. Het is moeilijk in te schatten hoelang je er niet mag op lopen, want alles hangt van de samenstelling af van de cement en water factor. Normaal gezien moet je er toch een drie à vier dagen voor uittrekken.

Nadeel van cementdekvloeren

Op alle voordelen van cementdekvloeren, is er ook een klein nadeel. Tijdens het droogproces bestaat de kans dat de cementdekvloer krimpt. Er zal vocht vrijkomen en de kans bestaat dat er kleine scheurtjes in terecht zullen komen. Er bestaat wel een middel dat toegevoegd kan worden waarover we eerst al spraken en dat is het toevoegen van wapeningsvezel. Men maakt dan de bestanddelen steviger en zal men niet snel scheurtjes krijgen.