Onderhoud & Renovatie aan je woning.

Voor ieder huis, van elke leeftijd, is onderhoud belangrijk. Immers, de waarde van uw huis is ook afhankelijk van de staat van onderhoud waarin het verkeert.

Kosten van onderhoud
Hoe hoog de kosten van onderhoud zijn, hangt af van het type woning. Over het algemeen kunt u echter uitgaan van anderhalf procent van de herbouwwaarde van uw woning.

Het plegen van onderhoud
Om ervoor te waken dat de kosten van onderhoud oplopen, is het belangrijk een aantal keer per jaar de staat van uw huis te controleren. Zo kunt u reparaties tijdig uitvoeren en achterstallig onderhoud voorkomen.

Het onderhouden van appartementen
Over het algemeen wordt u bij de koop van een appartement lid van een Vereniging van Eigenaren. In het reglement van die vereniging is vastgelegd wat iedere eigenaar bij dient te dragen aan het gemeenschappelijk onderhoud (bijvoorbeeld lift- of dak-onderhoud). Om problemen te voorkomen is het aan te raden dat deel dat onder de regeling van gezamenlijk onderhoud valt, ieder jaar te laten inspecteren.

Onderhoud of renovatie?
Wanneer duidelijk wordt dat er onderhoudswerkzaamheden moeten gaan plaats vinden, besluit men vaak dan maar meteen te gaan verbouwen. Omdat het kostenplaatje van een renovatie nog wel eens op kan lopen, is het vaak een goed idee uw hypotheek uit te breiden. U kunt namelijk de rente op een lening die u gebruikt voor de verbetering of onderhoud van uw woning van de belasting aftrekken.

Verbouwen
Wanneer precies duidelijk is wat uw renovatie plannen zijn, kunt u beslissen de werkzaamheden zelf uit te voeren of op zoek te gaan naar een aannemer.

Zelf doen of uitbesteden?
Wanneer u zelf aan de slag gaat, is het belangrijk alle bonnen te bewaren van aankopen die voor de renovatie gedaan zijn. U heeft ze nodig om aan te kunnen tonen dat u de hypotheek inderdaad voor verbetering of onderhoud van uw woning gebruikt. Alleen dan kunt u de rente ook daadwerkelijk aftrekken.

Wanneer u met een aannemer in zee gaat, zal deze, na het bekijken van uw woning, een offerte uitbrengen. Het is altijd verstandig om bij meerdere aannemers een offerte aan te vragen; er zit nog wel eens een aanzienlijk verschil in de aangeboden prijzen.

Bouwvergunning
Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het van belang dat u van tevoren bij de dienst Bouw- en woningtoezicht van uw gemeente informeert of u een bouwvergunning nodig heeft. Dat is namelijk niet alleen voor grote veranderingen een vereiste, ook een kleine renovatie zijn soms aan strikte regels gebonden. In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar heeft u alleen een meldingsplicht.

Andere vergunningen
Naast de bouwvergunning kunt u ook nog met een aantal andere vergunningen te maken krijgen. U heeft bijvoorbeeld een sloopvergunning nodig voor het verwijderen van asbest of als er meer dan 10 m3 bouwafval vrijkomt. Voor de renovatie van een monumentenpand moet u altijd een vergunning aanvragen. Maar zelfs voor het kappen van een boom in uw tuin is soms een kapvergunning nodig. De regels omtrent al deze vergunningen verschillen per gemeente. Informeert u dus even.

Subsidiemogelijkheden

In sommige gevallen kunt u voor het verbeteren van uw woning in aanmerking komen voor een subsidie. Voor ramen en deuren bijvoorbeeld, en voor isolatie. Ook het aanpassen van een woning voor gehandicapten, kan met subsidie (gedeeltelijk) bekostigd worden. Informatie hierover kunt u aanvragen bij de gespecialiseerde bedrijven of bij de gemeente.

Kostenposten

Bij de renovatie van uw woning zijn er een flink aantal kosten waarmee u te maken kunt krijgen. Welke dat zijn, hangt af van uw specifieke situatie, maar het kan variëren van inrichtingskosten voor meubels en stoffering, tot kosten voor het afsluiten van een lening of het verhogen van de hypotheek.