Welke voorwaarden stellen kredietverstrekkers aan consumenten ?

Het verschilt van kredietverstrekker tot kredietverstrekker, maar over het algemeen worden de volgende voorwaarden gehanteerd die men stelt aan een consument die een bepaald bedrag wil lenen:

  • een bepaald vast c.q. regelmatig inkomen zodat terugbetaling mogelijk is
  • een bepaalde vermogenspositie bij een lager inkomen (een kredietverstrekker wil zekerheid)
  • een niet te zware overige schuldenlast, d.w.z. Naast de reeds bestaande schulden moet er voldoende ruimte voor aflossing en levensonderhoud zijn;
  • een zo gunstig mogelijk BKR registratie, zodat de geldverstrekker ook inzicht in het afbetalingsgedrag van de consument in het verleden.

Wanneer moet een deelnemer van het BKR gegevens toetsen of registreren bij het BKR ?

1. Wanneer u een bedrag van meer dan € 500 leent;

2. Wanneer u dat bedrag voor een periode van meer dan 3 maanden leent en

3. Wanneer u een natuurlijk persoon bent (bedrijfsleningen worden niet in het BKR opgenomen)

De financiële waarde van een GSM abonnement gaat vaak boven de € 500 uit (contracten worden vaak afgesloten op basis van minimaal 12 maanden) en de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van meer dan 3 maanden, derhalve wordt een GSM abonnement ook geregistreerd bij het BKR. Dit geldt dan alleen voor de postpaid abonnementen en niet voor de prepaid abonnementen. Indien u geïnteresseerd bent in bellen zonder bkr kunt u hier klikken. U dient zich dus te beseffen dat een eenvoudig GSM abonnement voor lange tijd geregistreerd staat.

Het Bureau voor de Krediet Registratie hanteert verschillende codes om achterstanden aan te geven van de geregistreerde leningen en consumenten. In eerste instantie hanteert het BKR de zogenaamde

A-codering. (A van Achterstand). De deelnemers zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij het BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van de soort overeenkomst. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij een aflopend krediet gebeurt dit bijvoorbeeld na twee maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een ‘Achterstandsmelding’.

Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand. Dit geldt ook voor gsm-abonnementen. Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar bij het BKR . Een ‘H’ van Herstel bij de betreffende overeenkomst geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee de overeenkomst heeft beëindigd, wordt een einddatum bij de overeenkomst geplaatst. De ‘A’ van Achterstand blijft met de einddatum zichtbaar bij de betreffende overeenkomst. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen uw gegevens over de beëindigde overeenkomst automatisch uit het bestand. Dus ook de ‘A’.

Autoriteit Financiële Mededinging

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Hun streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland (bron: www.afm.nl)

Betrouwbaar advies vinden.

Wie een goede financieel adviseur zoekt, moet moeite doen. Want productverkopers komen vanzelf op je af, maar goede raadgevers moet je zoeken, testen en vaak ook betalen. Een goede financieel adviseur heeft 4 essentiële eigenschappen: deskundigheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en hij moet waar bieden voor je geld. (bron: Geld & Gezin, Erica Verdegaal). Uit onderzoeken in het verleden is gebleken dat de meeste adviseurs dezelfde uitgangssituatie toch verschillend beoordelen en ook verschillende adviseuren. Onderzoek daarom grondig.